KİVDF » Hərbiand

Son Dəqiqə:

KİVDF

Vasif Qurbanzadə: “Milli mənliyin mövcudluğu yalnız və yalnız hürr şəraitdə mümkündür”

20 İyul 2017

0

691

VƏTƏN ANAMIZIN DA ANASIDIR NƏNƏMİZİN DƏ    

Dilqəm Əhməd: “Gənclik şübhəçil, hər şeylə maraqlanan, sorğulayan olmalıdır.”

03 İyul 2017

0

425

BOŞLUĞUN OLDUĞU YERDƏ RADİKALİZM RAHAT YERİYƏ BİLİR  

Yusif Nazim: “Mən fanatikcəsinə vətəni sevib, hay-həşir salanların səmimiyyətinə inanmıram”

31 May 2017

0

276

BİR MİLLƏTİN GƏLƏCƏYİ ÜÇÜN GƏNCLƏR POTENSİALDIR      

Azər Həsrət: “Mən Azərbaycanın ən çətin günlərində belə bu ölkəni qoyub getmədim, bundan sonra da qoyub getməyəcəm”

31 May 2017

0

358

MİLLİ MƏNLİYİM MƏNİM MİLLİ KİMLİYİM – TÜRKLÜYÜMDÜR