Category: MEDİA Layihə

Yazı
Azərbaycançılıq ideologiyası Ümummilli Lider Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqına miras qoyduğu zəngin xəzinədir

Azərbaycançılıq ideologiyası Ümummilli Lider Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqına miras qoyduğu zəngin xəzinədir

Xalqımızın milli ideologiyası olan azərbaycançılıq ideologiyası ölkədə kimliyindən asılı olmayaraq, bütün fərqli etnikləri bir arada birləşdirir. Sağlam təməllərə söykənərək, birləşdirici, barışdırıcı, həmrəylik missiyasını özündə ifadə edir. Ona görə də azərbaycançılıq ideologiyasının təbliği və onun təməl prinsiplərinin cəmiyyətə çatdırılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu ideologiya siyasi və dövlətçilik ideologiyası kimi toplumun və dövlətin inkişafına, güclü olmasına...

Yazı
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra azərbaycançılıq ideası ölkəmizdə aparıcı idea olub

Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra azərbaycançılıq ideası ölkəmizdə aparıcı idea olub

Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsilə milli ideologiya – azərbaycançılıq və dövlətçilik ideologiyası bərqərar olmuş və indi o, Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla inkişaf etdirilməkdədir. Ulu Öndər Heydər Əliyev Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayındakı nitqində azərbaycançılıq ideologiyasının dövlətçilik konsepsiyası və milli-mənəvi dəyərlərlə vəhdətdə olduğunu göstərdi. Bütün dünya azərbaycanlılarını birləşdirən əsas amillərin milli mənsubiyyətimiz, tarixi köklərimiz, milli-mənəvi...

Yazı
Ümummilli Lider Heydər Əliyev: “Bizim üçün bir tarixi amil – Azərbaycançılıq ideologiyası var”

Ümummilli Lider Heydər Əliyev: “Bizim üçün bir tarixi amil – Azərbaycançılıq ideologiyası var”

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini qazandığı, müasir dünya ilə çoxşaxəli əlaqələrini qurub inkişaf etdirdiyi dövrdə azərbaycançılıq ideasının iqtisadi, sosioloji və politoloji aspektləri diqqəti daha çox cəlb edir. Azərbaycançılığın bir ideologiya olaraq məqsədi bir sıra elmlərin nəticələrindən istifadə etməklə Azərbaycan və azərbaycanlılar haqqında elmi təsəvvür yaratmaq və onun dünyadakı universal mövqeyini müəyyənləşdirməkdir. Bu istiqamətdə ulu öndərimiz Heydər Əliyevin...

Yazı
Dəyərlərimiz mənəvi sərvətimizdir

Dəyərlərimiz mənəvi sərvətimizdir

Azərbaycan zəngin dövlətçilik tarixinə, milli adət-ənənələrinə, mənəvi dəyərlərinə bağlı olub və xalqımız hər zaman bununla öyünərək qürur duyub. Düzdür, keçmişlə yaşamaq olmaz. Lakin keçmişin elə dəyərli tarixləri var ki, bu gün də biz onlar sayəsində var olmaq gücündəyik, tanınırıq, ən uca zirvədə dayanmaq iqtidarındayıq. Bu ucalığımıza səbəb də keçmişin şanlı tarixini, adət-ənənələrini, mənəvi dəyərlərini yaşadıb...

Yazı
Xalqımız öz mədəniyyəti, milli dəyərləri ilə dünyada tanınır

Xalqımız öz mədəniyyəti, milli dəyərləri ilə dünyada tanınır

Azərbaycanın qədim dövlətçilik tarixinə, adət-ənənələrinə malik olduğunu sübut edən bir çox faktlar mövcuddur. Bunların sırasında tarixi abidələrimiz, sənət əsərlərimiz, milli musiqilərimiz var ki, bu gün də ölkəmiz bu dəyərlərilə tanınır, dünya arenasında öncül yerlərdə dayanır.Mədəniyyətimizi ucaldan, onu yaşadan dahi şəxsiyyətlərimiz, dəyərli sənət əsərlərimizdir ki, hər birimiz bunlarla qürur duyuruq.Bir neçə il öncə dahi Volfqanq Amadey...

Yazı
Adət-ənənələrimiz ən qiymətli sərvətimizdir

Adət-ənənələrimiz ən qiymətli sərvətimizdir

Hər bir xalqın mövcudluğunda əsas göstərici onun milli-mənəvi dəyərləri, adət-ənənələridir ki, bu da ən qiymətli sərvətlərimizdəndir. Milləti tanıdan, onu ucaldan, var edən məhz dəyərlərimiz, adət-ənənələrimizdir. Tarixi araşdırmalarda göstərilir ki, 5 minillik dövlətçilik tarixinə malik Azərbaycan zaman-zaman dövlətçilik ənənələrinə bağlı bir xalq olub. Məhz elə bu təməllər üzərində bu gün sahib olduğumuz milli-mənəvi dəyərlərimiz formalaşıb. Və...

Yazı
Yaşadaq ki, yaşaya bilək…

Yaşadaq ki, yaşaya bilək…

Hər bir milləti tandan və onu başqa xalqlardan fərqləndirən ən önəmli xüsusiyyətlərdən biri onun adət- ənənəsi, mənəvi dəyərlər sisteminə malik olmasıdır. Milli adət-ənənələr və onun əsasında formalaşdırılan mənəvi dəyərlər sistemi hər bir xalqın mədəni simasını göstərir. Dünyada ən qədim xalqlardan olan Azərbacan da bəşər sivilzasiyasına öz töhfələrini verib. Özünün adət-ənənəsi, yüksək mədəniyyətilə diqqəti cəlb edərək...

Yazı
Təəssüflər ki, üzünü belə görə bilmədi balasının…

Təəssüflər ki, üzünü belə görə bilmədi balasının…

“Qadan alım qızım, atan gələcək”… Hər birimizin qəlbində müqəddəs bir hiss – vətənə olan məhəbbət hissi yaşayır. Vətən sevgisi ən uca sevgidir. Məqamı gələndə vətən naminə mübarizəyə qalxmaq da vətən sevgisinin bir təzahürüdür. Vətən torpağı hər birimiz üçün bir səcdəgahdır, müqəddəsdir, toxunulmazdır. Vətən bizə əcdadlarımızdan qalan əmanətdir. Onu qorumaq, müdafiə etmək, lazim gəldikdə layiqincə təmsil...

Yazı
Torpaq uğrunda şəhadətə yüksələn qəhrəman

Torpaq uğrunda şəhadətə yüksələn qəhrəman

Vətənpərvərlik qəhrəmanlığın əsasını qoyan ilkin şərtlərdəndir. Çünki vətənpərvərlik hər bir insanda öncə fədakarlıq, sonra qəhrəmanlıq və nəhayət, məğlubedilməzllik hissi yaradır. Və bunlarla yanaşı, apardığı mübarizədə özünəgüvən, inam hissini gücləndirir. Elə bu səbəbdəndir ki, zamanla xalqımız vətənimizi müdafiə etməyə hər an hazır olan igid oğullar yetişdirib. Onların göstərdikləri qəhrəmanlıqlar gələn hər bir nəslə örnək olub. Bu...

Yazı
Ata, səni çox gözləyirəm…

Ata, səni çox gözləyirəm…

Hər bir insanın qəlbində ana kimi əziz, müqəddəs, ülvi bir hiss yaşayır. Bu, vətənə olan sevgi hissi, doğma yurda olan məhəbbət duyğusudur. Vətən sevgisi, vətən eşqi insanın qəlbində yaranan böyük bir ümmandır. Vətən öz vətənpərvər, qəhrəman övladları ilə tanınıb, ucalıb. Vətənin hər qarışı, hər daşı, torpağı əzizdir. Azərbaycan xalqı öz doğma yurdunu daim düşməndən müdafiə...