KİVDF » Hərbiand

Son Dəqiqə:

KİVDF

Dilqəm Əhməd: “Gənclik şübhəçil, hər şeylə maraqlanan, sorğulayan olmalıdır.”

03 İyul 2017

0

332

BOŞLUĞUN OLDUĞU YERDƏ RADİKALİZM RAHAT YERİYƏ BİLİR  

Yusif Nazim: “Mən fanatikcəsinə vətəni sevib, hay-həşir salanların səmimiyyətinə inanmıram”

31 May 2017

0

206

BİR MİLLƏTİN GƏLƏCƏYİ ÜÇÜN GƏNCLƏR POTENSİALDIR      

Azər Həsrət: “Mən Azərbaycanın ən çətin günlərində belə bu ölkəni qoyub getmədim, bundan sonra da qoyub getməyəcəm”

31 May 2017

0

261

MİLLİ MƏNLİYİM MƏNİM MİLLİ KİMLİYİM – TÜRKLÜYÜMDÜR    

Seymur Verdizadə: “Tarixçi olmağım mənə xalqımızın soy-kökünə, keçmişinə daha yaxından bələd olmaq imkanı qazandırıb”

15 May 2017

0

241

“SSRİ tarixi” adı altında bizə Rusiya tarixini öyrədirdilər”